Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää, tietoista läsnäoloa. Tilaa, joka sallii kaikki tuntemukset. Tätä harjoitellaan kiinnittämällä huomio asioiden kokemiseen. Ei analysoiden, vaan havaiten.

Ihmismielelle on ominaista seilata menneessä ja tulevassa, usein vielä huolehtien ja murehtien. Mindfulness menetelmänä kutsuu meidät takaisin tähän hetkeen, uudestaan ja uudestaan. Hyväksyvä, tietoinen läsnäolo herättää ihmisen olemaan nykyhetkessä ja aistimaan sitä tietoisesti sellaisena kuin se on. Tämä taito on meissä jokaisessa olemassa, mutta se vaatii usein harjoittelua hektisessä ympäristössä.

Mielen tyynnyttäminen ja kokemusten utelias, hyväksyvä havainnointi vähentää stressiä ja parantaa keskittymiskykyä ja hyvinvointia. Tietoista läsnäoloa voi harjoittaa mm. arjen askareissa, odotuksen hetkissä, vuorovaikutuksessa ja liikkuen. Mindfulness-menetelmän mukaisia harjoituksia ovat hengitysmeditaatio ja kehomeditaatio. Jo lyhyelläkin säännöllisellä harjoittelulla voi parantaa omaa hyvinvointia.

Ohjaan mindfulness-harjoituksia mm. yritysten tyhy-toiminnassa. Ohjaukseni voi olla kertaluontoinen tai pidempi prosessi.
(c)2024, All Rights Reserved